Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA04031186

Univerzální radiová gateway pro IP komunikaci v dispečerských systémech

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Hlavní účastníci

  TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2014TA04031186

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Universal radio gateway for IP communication in dispatch systems

 • Anotace anglicky

  The project focuses on research and development of universal integration IP Radio Gateway for implementation into complex integration or dispatching system including unified voice and data communication into channels for internal and external subsystems (communication, security, information, etc.). The project includes development of advanced system architectures in order to respect the principles and rules of communication radio network (radio systems different protocol) applied to internal processes and architecture of the access point (AP unification) and the SW. The ultimate goal of the program project is to create a modular functional sample universal radio gateway for IP communication dispatch systems for implementation in integration or dispatching network to ensure a qualitatively higher level of service or services with higher added value in the form of mobility, accessibility and operability of radio equipment and the participants.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - vedlejší obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • CEP - další vedlejší obor

  JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering<br>20204 - Robotics and automatic control<br>20205 - Automation and control systems<br>20206 - Computer hardware and architecture

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 9. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TA-U/15:1

 • Datum dodání záznamu

  5. 11. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  12 029 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 685 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 344 tis. Kč