Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA04031189

Minimální standardy návrhu modelů pro dopravní plánování

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Hlavní účastníci

  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2014TA04031189

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Minimal standards of macroscopic models for transportation planning.

 • Anotace anglicky

  The goal of this project is to define the minimum standards for model designs and implementation of the standards. This goal will be reached by software for decision making support in model design and parameterization of related functions. Outputs of the software will be used for tender designs for contracts which require the model design for transport planning. This software and related methodics for model designs will increase the quality of models and ensure certain market cultivation in the field of transport planning. Main users of the software will be government representatives and consulting companies who deal with technical part of tenders for contracts which require the model design for transport planning. The software will be localized into main world languages ensuring use of the software on worldwide markets.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • CEP - vedlejší obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - další vedlejší obor

  AO - Sociologie, demografie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering<br>50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise se shodla, že řešení tohoto projektu přispělo k cíli programu novými výsledky vhodnými k realizaci. Cíle projektu i výsledky projektu byly dosaženy v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 10. 2014

 • Ukončení řešení

  30. 9. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TA-U/15:1

 • Datum dodání záznamu

  5. 11. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 736 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 028 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 708 tis. Kč