Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA04031666

Inteligentní telematický informační systém veřejné dopravy II

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Hlavní účastníci

  Ing. Ivo Herman, CSc.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2014TA04031666

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Intelligent telematics information system of public transportation II

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is to build on the previous project TACR, continue in newly given. The main goal is to make the public traffic transport more attractive. The project is focused on solving following goals: - set up a passenger transport system using tickets portable and still valid between connections carried on even by different operators. Furthermore, into this system the aim is also to incorporate the service of detours, any newly in Czech Rep. the service of connection on demand (on call). - increase the awareness of passenger, mainly in the coaches, in actual information about connection lines with the possibility of so-called dynamic timetables, where based on the upcoming stop information about the actual departure time of passing lines are given. - in case of intelligent stops, we want to further merge the features of property protection and passengers’ health protection in unattended waiting rooms. The development of new control unit for the system of the service of connection (stop) on call should also be a part of this goal. - build up fast connection, i.e. shortening check-in at stops by using new methods of check-in. Solution will be achieved by using credit cards with “smart” vehicle control unit, ticket purchase via Internet, etc. shortening of waiting on the crossroads in the cities using public transport preferences. - using vehicle as information source for passengers. Displaying the news and spots on LCD screens. - improving dispatching ways of management with new features, i.e. dynamic system of prediction calculation of vehicles at the stops. Using the results for planning traffic and graficon adjustement. Introducing new ways of timetable creation with traffic monitoring and animation on the map. - a new solution for communication structure in vehicles, development of vehicle control unit, counting passenger unit, communication unit, panel behavior etc. Unification of communication between vehicle and dispatching is also essential.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - vedlejší obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • CEP - další vedlejší obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering<br>20206 - Computer hardware and architecture

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byly dosaženy cíle, předloženy deklarované výsledky, které mají praktické uplatnění.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 7. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TA-U/16:1

 • Datum dodání záznamu

  6. 11. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  13 816 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 937 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 878 tis. Kč