Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pomocí vozidlových spolupracujících systémů zajišťující komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo s inteligentní dopravní infrastrukturou.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  INTENS Corporation s.r.o.

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  201201021

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Increase of traffic safety using the vehicle cooperative systems ensuring the vehicle communication with other vehicles or the intelligent transport infrastructure.

 • Anotace anglicky

  The project goal is to propose, validate and develop new complex measures, propose and created legislation framework and standards for the technically and economically balanced and internationally interoperable solution leading towards the increase of traffic safety by usage of cooperative systems.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • CEP - vedlejší obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Bylo dosaženo výstupů a výsledků dle požadavku MD ČR, výsledky druhu Hleg/Hneleg byly zpracovány ve formě doporučení. Jejich uplatnění v podobě Hleg/Hneleg bude předmětem implementační fáze. Testování ověřilo požadovanou funkčnost navrženého funkčního vzorku.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  28. 11. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2013

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  10. 12. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP14-TA0-TB-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  18. 9. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 200 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 200 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč