Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  201605079

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Specific method of check-in and number of passengers

 • Anotace anglicky

  Finding or verifying economical alternative models for the control of persons carried on routes with passenger check-specific manner. Developing a methodology for checking passengers transported using ITS and space technology. Create of methodology for dealing with accidents in the IRS.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

  AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj

 • CEP - další vedlejší obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering<br>30305 - Occupational health<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výstupy a výsledky byly dosaženy v souladu se Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí podpory, popřípadě platného Dodatku k této Smlouvě.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 8. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  U - Předmět řešení projektu je utajovanou skutečností podle zvláštních právních předpisů nebo je skutečností, jejíž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské služby. Údaje o projektu jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-TA0-TB-U/01:2

 • Datum dodání záznamu

  5. 2. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 893 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 893 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč