Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TD020259

Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

 • Veřejná soutěž

  OMEGA 2 (STA02014O0004)

 • Hlavní účastníci

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2013TD020259

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New methods for improving brownfield regeneration to optimize decision-making processes

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is to develop a methodology for optimizing decission-making processes used in brownfield regeneration. This versatile tool can be used by state and local governement, organizations involved in regional development and spatial planning, brownfield sites owners, developers and potential tenants or user of the buildings and premises. The partial objective of the project will be to develop new methods for verification, objectification and updating existing databases of brownfields through the use of geospatial technologies and modern sources (e.g. aerial photographs).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • CEP - vedlejší obor

  DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

 • CEP - další vedlejší obor

  DO - Ochrana krajinných území

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10508 - Physical geography<br>10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>50701 - Cultural and economic geography<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výstupy a výsledky byly dosaženy částečně.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-TA0-TD-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  12. 7. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 396 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 912 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  484 tis. Kč