Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TD03000261

Vojenské újezdy jako transformační území - scénáře dopadů jejich optimalizace na společnost a krajinu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

 • Veřejná soutěž

  OMEGA 3 (STA02016TD03)

 • Hlavní účastníci

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2016TD03000261

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Military training areas as a transformation territory - scenarios of impacts of their optimization on society and landscape

 • Anotace anglicky

  The main objective is to evaluate the impacts of optimisation of military training areas on the society and landscape both in the military training areas and in their surroundings. This objective will be achieved by means of: evaluation of long-term land use changes, analysis of local agricultural and forestry production, analysis of strategic documents, analysis of demographic data, evaluation of the potential impacts of the optimisation on the agriculture and forestry production, local transport data and commuting areas, public administration, creation of job opportunities abd development of tourism. On the basis of these analyses, scenarios of the future use of the areas that are influenced by optimisation of the military training areas will be created.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • CEP - vedlejší obor

  DO - Ochrana krajinných území

 • CEP - další vedlejší obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise se shodla, že řešení tohoto projektu přispělo k cíli programu novými výsledky vhodnými k realizaci. Cíle projektu i výsledky projektu byly dosaženy v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TD-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 7. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 269 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 815 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  265 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  189 tis. Kč