Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TD03000452

Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

 • Veřejná soutěž

  OMEGA 3 (STA02016TD03)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2016TD03000452

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Limits of data from mobile sites in statistical surveys of Czech statistical office

 • Anotace anglicky

  Current social position is that actions and policy in public sector should lead not only in Czech Republic but in whole EU to new economic growth. Successfully face innovative challenges especially in intelligent and sustainable economy which support social inclusion means that we need also new intelligent solutions and informations for decision. New technology could reduce in selected cases deficit of operative decision process through unavailability, outdated or over costly process of data sources. Aim of the project is to verify how could be new technology used to know and classify population in region and based on aggregated information from mobile site support or complement or replace current surveys carried out mostly by Czech Statistical Office.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - vedlejší obor

  BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

 • CEP - další vedlejší obor

  IN - Informatika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10103 - Statistics and probability<br>10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise se shodla, že nebylo splněno zadání, a to z důvodu nedosažení všech deklarovaných výsledků, Smlouva však byla dodržena. Oponentní komise konstatovala, že výsledku druhu Nmet - Certifikovaná metodika bylo dosaženo pouze věcně, nikoliv v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Je předpoklad dosažení všech deklarovaných výsledků. Příjemce doložil požadované dokumenty, z tohoto důvodu bylo stanovisko změněno na "uspěl podle zadání".

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TD-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  15. 8. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 992 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 590 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  214 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  188 tis. Kč