Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020022

Flexibilní tištěná mikroelektronika s využitím organických a hybridních materiálů, FLEXPRINT

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Centrum organické chemie s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  6

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Flexible printed microelectronics based on organic or hybrid materials, FLEXPRINT

 • Anotace anglicky

  The project aim is the design of imprinted functional electronic systems on flexible substrates and their application by hybrid printing techniques. Low-cost rotary printing processes will be designed which will enable to respond to the needs of the market with the emphasis on ratio price/quality, ecology and sustainable development. A unique system eliminating present disadvantages of imprinted electronics will be proposed by introducing technology of imprinted electrode systems and imprinted electronic semiconductor elements. Holography metalic nanostructures will be combined with printed electronic components in identification elements with improved security. A complex system aimed at the research of rotary printings with close links on material research will be established. Consortium contacts will enable integration into worldwide imprinted electronics network. The project will cover four interrelated areas: Packaging techniques: Application of active electronic systems equipped with sensory, communication and memory elements (Smart Packaging) by rotary printing methods enabling fast, contactless control of goods movement and identification of storage process. Safety systems: Holographic systems based on the metallic structures nanoimprint containing imprinted electronic circuits, sensory, memory and displaying elements will ensure their unique personalization. Flexible electronic systems: Nanometalic coupling structures will be processed and combined with printing techniques for applying of functional layers with a connection with imprinted displaying elements and energy sources with the aim on consumer electronics. Smart textiles: Surface modified fibres or fabrics will be equipped with active electronic systems applicable for sanitary purposes, monitoring of physiological functions and anti-counterfeit protection of textiles. Environment-friendly applications will exhibit low energy consumption.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CG - Elektrochemie

 • CEP - vedlejší obor

  CC - Organická chemie

 • CEP - další vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10401 - Organic chemistry<br>10405 - Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)<br>20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  19. 2. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  166 985 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  116 803 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  1 620 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  48 580 tis. Kč