Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020028

Centrum vývoje originálních léčiv

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2 (2016)

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Center for Development of Original Drugs

 • Anotace anglicky

  The project Center for development of original drugs in its strategic plan develops traditionally successful fields of Czech research and development : medicinal and pharmaceutical chemistry, pharmacology, pharma-chemistry and other fields. The goal of the project is to enable the commercialization and practical application of results of basic research. The aims of the project are: AIM 1: To establish a common platform for the progress of existing potential drug candidates into higher levels of developmental stages. AIM 2: To accomplish preclinical studies for selected drug candidates in order to prepare the documentation for phase I clinical trial(s) – IND application. AIM 3: To establish a productive process for future projects enabling their further development and execution. AIM 4: To develop new methods in the collaboration of academic and commercial participants to improve competitiveness of their services on market. Aim 1 will be finished during the first 4 years but its function will continue during the project. Main focus is on creation of rational processes minimizing risks and optimizing costs for particular drug candidates. Aim 2 will bring, along with development of sub-project, stepwise results and it is expected that first will be achieved after 3-4 years of the project. Aim 2 is the main research activity of the center. We expect novel patents and future development of sub-project in certified tests and in optimal case in the form of license agreement with a commercial customer. Aim 3 is on-going but the basic processes will be established in the first 4 years. The aim will unify the research approaches of proof-of-concept research in the partnering academia institutions and will enable to capitalize on common use of tests of drug candidates. Aim 4 will be implemented in the first 4 years, but will be further developed in the next period. The main task is to transfer knowledge from academia to commercial partners.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CC - Organická chemie

 • CEP - vedlejší obor

  FR - Farmakologie a lékárnická chemie

 • CEP - další vedlejší obor

  CE - Biochemie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10401 - Organic chemistry<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30104 - Pharmacology and pharmacy

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešením projektu byly dosaženy předpokládané cíle. Výsledky jsou využitelné v praxi. Jedná se nejen o lékové kandidáty pro klinické testování komerčními subjekty, ale i o potenciální originální léčiva. Řešení projektu přispělo k cíli programu rozšiřováním znalostí a trendů v oblasti vývoje organických léčiv, a to formou mezinárodní spolupráce a letní výukové školy a účasti na konferencích. Zavedení platformy pro vývoj léčiv ve spolupráci s významnými pracovišti v daném oboru zvyšuje konkurenceschopnost ve výzkumu a realizaci jeho výsledků.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/05:1

 • Datum dodání záznamu

  7. 9. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  287 926 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  189 908 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  99 749 tis. Kč