Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020036

Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TE01020036 - Dodatek 5 ke smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced technologies for heat and electricity production

 • Anotace anglicky

  - The project exceeds the field of heat supply industry by its range. Direct impacts are to be found in the fields of environment, its protection and quality improvement, long-term sustainable development from the point of economics, ecology and human resources, energetic safety and reliability, but also in strengthening the position of participating research and production institutions on the market and improving their competitiveness and finally preservation, or rather increase of employment rates. All goals of the introduced project lead to strengthen the competitiveness Czech republic in Europe and worldwide. - A significant aim of the project is a close connection of the research and production spheres so that the final output is represented by new products, methods and technologies, securing the position of the partner institutions on the market and further progress of research and development teams. - The quality improvement of the research teams, the support of technology transfer among research organizations and business sphere and also the support of young starting workers, undergraduate and postgraduate students, who are integrated in the suggested teams. This, together with economical benefits for all partners, is the condition of long term sustainability of the whole project. - Minimization of the impacts on the environment - Decrease of the consumption alone, as well as losses of the connected distribution systems - Acquiring new knowledge in the field of clasical and alternative fuels - These issues are closely connected to the question of the combustion product properties, their treatment and filtration, where the main task is to minimize the impacts of the heat supply industry on the environment. - Optimization of the corresponding equipment (compressors, ventilators, pumps, and distribution and pipe systems). - The questuion of utilization of the waste heat

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie

 • CEP - vedlejší obor

  DI - Znečištění a kontrola vzduchu

 • CEP - další vedlejší obor

  DJ - Znečištění a kontrola vody

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>20704 - Energy and fuels

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise se shodla, že cíle projektu i výsledky projektu byly dosaženy v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, proto lze konstatovat, že projekt uspěl podle zadání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/08:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  240 593 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  166 640 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  76 163 tis. Kč