Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020038

Centrum kompetence drážních vozidel

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta strojní

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  5

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Competence Center of Railway Vehicles

 • Anotace anglicky

  The project is focused on the growth of the competitiveness of the Czech Republic in the progressive field of railway vehicles. This industrial sector has high potential for application of R&D results in innovations. The Competence Center of Railway Vehicles interconnects capacity of research organizations and enterprises in order to achieve jointly defined objectives for research, development and innovation. The center creates conditions for long-term collaboration between research organizations and businesses, including participation in international cooperation and for systematic research and development in relevant areas of future growth, competitiveness of the Czech Republic. The project aims to several sub-priorities: 1. Building-up the long-term cooperation between the public and private R & D sector; 2. Creation of strategic partnerships for progress in research and development and implementation of its results in innovations 3. Strengthening interdisciplinary research and development in the field of production of railway vehicles and their operation; 4. Improving the conditions for the development of human resources in research and development, with particular emphasis on beginning researchers in technical fields; 5. Creating the conditions for mobility of researchers between academia and industry in areas that are essential for the development of traffic engineering in the Czech Republic; 6. Successful implementation of the Strategic Research Agenda of the project, including the application of the results in industry and their commercialization.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - další vedlejší obor

  JL - Únava materiálu a lomová mechanika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering<br>20201 - Electrical and electronic engineering<br>20306 - Audio engineering, reliability analysis

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl s vynikajícími výsledky. Šlo o komplexně řešený rozsáhlý projekt zabývající se kompletním technickým řešením komponent drážních vozidel generující významné množství výsledků jak plánovaných, tak nad rámec schváleného návrhu projektu. Dosažené výsledky jsou využitelné a konkurenceschopné i v mezinárodním měřítku. Složení řešitelského týmu bylo zárukou vysoké odborné kvality projektu a dosažených výsledků. Byl splněn cíl programu Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem, a to vytvořením takového centra, které je inovativní, konkurenceschopné, dlouhodobě udržitelné s tržním potenciálem, ve kterém se soustředí významné výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  340 064 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  237 642 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  102 422 tis. Kč