Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020068

Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  ZP 1

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre of research and experimental development of reliable energy production

 • Anotace anglicky

  The project main aim is a long-time provision of safe, reliable and economically feasible both conventional and nuclear sources of electric power. It consists in extending lifetime of old turbo-generator blocks and constructing new ones. The project aim is to contribute to improving efficiency and service reliability of new power-producing equipment and extending life of existing one in both conventional and nuclear power stations. R&D of new technologies and materials will result in improved competitiveness of the power-producing equipment producers and operators. The aim of the original project was to establish a Consortium qualified for solving the given problems, which will enable to create a system of a long-time cooperation on a qualitatively higher level than before (level of Consortium members mutual cooperation was less complex). The Consortium is supposed to work even after finishing the project. This fact is supported by the National Power Generation Strategy document, topical international situation in power industry and by experience and specialization of Consortium members. In addition, Consortium members have worked out a draft of a new system of a long-time cooperation and an application potential of results, which presupposes to establish the “Centre for providing services” (this document is in the Enclosure). Project also aims at education of a new generation of technical intelligence and boost of recently eroded know-how in power engineering, reduction of unemployment, creation of new job opportunities and support of regions with low employment rate. Individual project results and terms of objectives´ fulfilment are not sufficiently commented in this application column due to extent. Their precise specification is in further parts of the project application, especially in individual WPs, in the Project Results, in the Centre benefits, in the application potential of supposed results and in the involving of students and young researchers.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie

 • CEP - vedlejší obor

  JL - Únava materiálu a lomová mechanika

 • CEP - další vedlejší obor

  JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20306 - Audio engineering, reliability analysis<br>20506 - Coating and films<br>20704 - Energy and fuels

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl s vynikajícími výsledky, které velmi přispěly průmyslovým partnerům. Šlo o velmi rozsáhlý projekt s velkým počtem účastníků jak z akademické sféry, tak komerční sféry, a proto je nutno ocenit zejména koordinační činnost pracoviště hlavního příjemce a také roli pověřeného konzultanta. Oponentní komise navrhuje projekt nominovat na Cenu TA ČR.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/08:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  216 860 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  149 260 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  67 700 tis. Kč