Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020069

Progresívní detekční systémy ionizujícího záření

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2016TE01020069

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced Detection Systems of Ionizing Radiation

 • Anotace anglicky

  The main goal of the project is to create the Centre of competence as a strategic alliance for the long-term cooperation of scientific institutions and industrial enterprises in scientific and R&D projects with high added value and its subsequent application. For this purpose CTU in Prague together with UJP, VF, ESC, ATG and TESTIMA created a consortium based on balance between individual members, relevant competencies, responsibilities and tasks. Minimal duration of the Centre is 8 years. The specific motivation for the Centre is to use state of the art detection technology, originally developed for experimental particle physics, for applications in dosimetry, defectoscopy and medicine, for both diagnosis and radiotherapy. Fabrication of equipment for such applications is the business subject of industrial partners of the consortium. Using the results of the Centre represents a major innovative step to maintain future competitiveness. For implementation of the proposed program an appropriate research and development infrastructure should be founded. This will not only meet the objectives of the project, but it also makes coverage in many other fields and applications beyond the current product range of industrial partners. Centre will be an important tool for the technology transfer and the educational process of young professionals. To ensure the achievement of the project goals, following entities will be founded: 1) Expert laboratory for microelectronic systems 2) Laboratory for development of radiation detectors These are the key workplaces for research and implementation of the latest knowledge in the scope of the Centre of competence. For exploitation of the full potential of new technologies, appropriate intra-group software and communication means are essential. Production of functional samples and prototypes of devices for specific applications will be among primary goals.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • CEP - vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - další vedlejší obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering<br>20206 - Computer hardware and architecture

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Na základě dostupných informací ze závěrečných zpráv a z registrovaných výstupů projektu je možno konstatovat, že projekt naplnil všechny stanovené cíle dané smlouvou o poskytnutí podpory. Elektronická část je na vysoké úrovni, stejně tak návrh a realizace polovodičových senzorů. Odborná stránka projektu byla zajištěna silným konsorciem účastníků projektu a odborností samotných řešitelů projektu. Celkově je projekt na dobré odborné úrovni s potenciálem přesahu do dalších oborů. Spolupráce mezi komerčními subjekty a zástupci akademické sféry mohla být více vyvážená.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/05:1

 • Datum dodání záznamu

  7. 9. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  352 455 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  243 005 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  109 450 tis. Kč