Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020075

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  3

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Competence Center - Manufacturing Technology

 • Anotace anglicky

  Main objectives 1) The project’s objective is to support the technical excellence of the most significant Czech MT producers and to increase competitiveness and production of the sector so that by 2020 the Czech Republic will become one of the TOP10 manufacturing technology producers in the world (currently placed 13th). 2) To reinforce the competitiveness of the Czech manufacturing technology sector, secured by its ability to offer machines and technologies with the following significantly enhanced main functional characteristics: [o1] Accuracy – particularly geometrical machining accuracy, geometrical and dimensional accuracy of the end product and its machined surfaces; [o2] Quality – particularly of produced surfaces, positive impact on waviness, roughness, appearance, etc.; [o3] Production performance – particularly short- and long-term production performance of machines; [o4] Reliability – particularly to increase reliability of machines and all their functions, and to secure reliability of the production process and long-term production quality; [o5] Cost-efficiency – particularly to minimize unit costs, idle time, service cost and machine production and operation costs; [o6] Environmental performance – particularly minimizing energy consumption and negative environmental impacts of machine production and operation. 3) From 2015 the project results will contribute to the year-on-year revenue growth of enterprises by a minimum 1% and from 2017 by a minimum 2-3%. Thanks to the application of project results, revenues of the consortium enterprises should reach a cumulative growth of approx. CZK 2.9bn during the reference period 2012-2019; in case of adverse global economic environment,the revenues should reach minimum CZK 1.5 bn. 4) By 2019 apply project results on 49 new or significantly innovated machines produced by the consortium enterprises. By 2020 apply project results on the minimum of 50% of the machines and technologies produced.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JQ - Strojní zařízení a nástroje

 • CEP - vedlejší obor

  JR - Ostatní strojírenství

 • CEP - další vedlejší obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering<br>20301 - Mechanical engineering<br>20302 - Applied mechanics<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl s vynikajícími výsledky. Projekt je zpracován na velmi dobré odborné úrovni a řešitelé efektivně koordinovali jednotlivé fáze řešení projektu. Většina výsledků byla implementována přímo u jednotlivých výrobců strojírenské techniky. Spolupráce zúčastněných subjektů pokračuje nejen v rámci programu Národní centra kompetence. Projekt splnil hlavní cíl programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem, a to zvýšením konkurenceschopnosti ČR v progresivních oborech s vysokým potenciálem pro uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v inovacích.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  317 924 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  220 780 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  97 144 tis. Kč