Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020080

Centrum kompetence pro výzkum biorafinací

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  ZP3

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Biorefinery Research Centre of Competence

 • Anotace anglicky

  • Create an interdisciplinary center with high innovation potential for sustainable utilization of renewable sources, and within the next 8 years to bring the Czech Republic to the leading position in next generation biorefinery. • Link the private sector with experts from different fields of science (such as plant biosciences, phycology, analytical chemistry, enzymology, microbiology, chemical and biochemical engineering, materials engineering -biocomposites, and life cycle assessment). • Secure sustainable biomass resources, which will not compete with food crops for the use of agricultural land • Develop new advanced environmentally clean processes for biorefinery of biomass in order to obtain products with high market value and thereby increase the market opportunities of participating companies and promote job creation • Validate new technologies in the demonstration and pilot plant units; commercialize the developed products and technological processes • Within four years to create new intellectual property in the fields of biorefinery, ensure its transfer between research and commercial sectors and help to increase export and market opportunities of the Czech Republic • Lend support to the Czech agriculture and industry and attract significant long-term investment opportunities in new technologies with high socio-economic impact • Develop educational programs for recent graduates and young scientific workers to create experts in emerging technologies and create opportunities for their employment • Contribute to the Czech Republic's independence on fossil fuels, help to reduce greenhouse gas emissions

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

 • CEP - vedlejší obor

  EI - Biotechnologie a bionika

 • CEP - další vedlejší obor

  GE - Šlechtění rostlin

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20401 - Chemical engineering (plants, products)<br>20402 - Chemical process engineering<br>20801 - Environmental biotechnology<br>20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management<br>20803 - Environmental biotechnology related ethics<br>20901 - Industrial biotechnology<br>20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation<br>20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials<br>30401 - Health-related biotechnology<br>30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)<br>30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])<br>30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)<br>30405 - Medical biotechnology related ethics<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)<br>40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology<br>40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming<br>40403 - Agricultural biotechnology related ethics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl s vynikajícími výsledky. Bylo vytvořeno interdisciplinární centrum, jehož výsledkem bylo vytvořit podklady k velkým investičním příležitostem v oblasti využití obnovitelných zdrojů a v oblasti biorafinací. Projekt byl řešen bez významných změn a komplikací, což svědčí i o kvalitním managementu celého týmu na všech úrovních. Projekt z oblasti biorafinací přinesl celou řadu významných výsledků, které mají perspektivu přejít v komerční výrobu. Výsledky odpovídají zadání projektu, jsou ale vynikající z hlediska jejich uplatnění a další implementace, kterou je třeba dořešit. Lze konstatovat, že se jedná o úspěšný projekt, který byl řešen v souladu s vytyčeným cílem a dodržením harmonogramu pro řešení jednotlivých pracovních balíčků.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  335 286 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  232 570 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  102 580 tis. Kč