Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020168

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure (CESTI)

 • Anotace anglicky

  C1 Technological solutions for resilient, long-lasting structures of transport infrastructure based on performance prediction and modeling, including the possibility of in-situ diagnostics. C2 Advanced solutions for cheaper, reliable and fast construction of new transport structures with prescribed service life. C3 Fully recyclable road and railway structures, application of energetic by-products. C4 Life Cycle Cost Engineering with focus on sustainability of construction and development of scenarios for long-term maintenance of key structures of transport infrastructure. C5 Development of structural, technological and management instruments for safe transport infrastructure aiming at minimization of risk of injuries of workers and users during construction and operation of transport infrastructure. C6 Cultivation of environment for broader implementation of Building Information Management in the area of transport infrastructure. Preparation of systematic tools for BIM implementation. C7 Preparation for construction of high-speed railway tracks with the emphasis on railway switches and bridges. C8 Guidelines and technologies for suitable decisions on effective rehabilitation of existing bridges. C9 Progressive designs, processes and efficient materials for tunnel lining, excavation in individual tunneling methods, tunnel pavements and ballastless track systems in railway tunnels. C10 Environmental characterization, methodologies and LCA for air, water & noise pollution C11 Innovative solutions of noise reducing road and railway structures. C12 Complex systems for continual monitoring of transport infrastructure objects including progressive non-destructive diagnostic methods. The comprehensive objectives of the project connect partial work packages and activities. They will be fully reached as of 12/2019. Partial activities aimed to achieve them will be finished in the period 01/2016 – 12/2019.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JM - Inženýrské stavitelství

 • CEP - vedlejší obor

  JN - Stavebnictví

 • CEP - další vedlejší obor

  JJ - Ostatní materiály

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20101 - Civil engineering<br>20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering<br>20502 - Paper and wood<br>20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)<br>21001 - Nano-materials (production and properties)<br>21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl podle zadání. Projekt byl veden velmi odpovědně a profesionálně, jednalo se o koordinaci širokého okruhu subjektů výzkumné, rozhodovací a aplikační sféry. Některé výsledky projektu jsou špičkové úrovně a mají vysoký potenciál k uplatnění v praxi.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  358 618 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  241 696 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  117 283 tis. Kč