Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020186

Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  3

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Integrated Satellite and Terrestrial Navigation Technologies Centre

 • Anotace anglicky

  The aims of the project are as follows: 1. To develop a centre comprising five cooperating subjects capable of theoretical work, project, production, application and business activities which the aim to develop a unique idea device for determining PVT and other derived quantities, such as a frequency. The device determines these quantities particularly on the basis of signal processing of navigation satellite signals. 2. To increase the competitiveness of the Czech Republic by launching the new device which will contribute to the growth of the market of Galileo and EGNOS satellite navigation systems which is one of the EU’s strategic economic priorities. The high competitiveness of the device is given by the fact that it does not have the shortcomings of the common current and future satellite navigation receivers. 3. The Centre’s product – the device – with a maximum precision, accessibility of information and good reliability. These properties are determined by the fact that the device combines the processing of a number of signals (all currently existing satellite systems, signals of digital radio and television transmitters, signals of future systems in C and S bands, eLORAN wireless networks and independent (non-radio) systems). The device will be resistant to natural, man-made as well as jamming and it will enable to determine the position inside buildings or in difficult conditions. 4. A demonstrator which will enable to present the system’s properties in practical use in applications and will serve as a functional sample (prototype). 5. Preparation of sophisticated applications for the demonstrator to prove the device’s unique properties.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - vedlejší obor

  JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření

 • CEP - další vedlejší obor

  JU - Aeronautika, aerodynamika, letadla

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering<br>20202 - Communication engineering and systems<br>20203 - Telecommunications<br>20304 - Aerospace engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Centrum reaguje na současné a budoucı́ společenské potřeby v oblasti vývoje a testovánı́ polohových, navigačních a družicových systémů. Příjemce využívá pokročilé senzorické technologie a zpracovánı́ signálů ze systémů inerciálnı́ navigace včetně nových metodických přístupů při určovánı́ polohy. Projekt předpokládá dalšı́ vývoj a implementaci detekčních a lokačních algoritmů založených na generativních družicových systémech a zpřesňujících korekčních signálech RTK. Průmysloví partneři jakožto aplikačnı́ garanti a přednı́ dodavatelé komunikačních systémů a podpůrného software jsou schopni zajistit prosazenı́ dosažených výsledků na trhu. Během řešení projektu bylo obhájeno 21 kvalifikačních prací vysokoškolských studentů. Příjemce prokázal ve svých řešeních vysokou odbornou způsobilost a přehled pro řešení projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech lokačních, komunikačních a družicových systémů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/08:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  133 283 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  91 277 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  43 793 tis. Kč