Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020197

Centrum aplikované kybernetiky 3

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TE01020197 - Dodatek 7 ke smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre for Applied Cybernetics 3

 • Anotace anglicky

  The objective of the project is to obtain new results and products through research and development. Four specific goals are formulated to achieve this objective: Goal 1 “Modelling and control of electric power generation, distribution and conversion“ will provide a fully parameterized behavioural model of electrical energy market participants to the pan-European transmission grid, a complete software tool realizing an advanced wide area monitoring system for operational support, stability and reliability of the grid, and a highly efficient intelligent control system for electrical energy conversion in electrical drives. Goal 2 “Intelligent man-machine interaction“ will deliver an integrated package of hardware solutions and software platforms enabling to build robots with the capability of intelligent human-machine interaction. The systems gather relevant data from the environment, create adequate internal models of the real-life environment as a basis for intelligent interaction, and enable human-machine communication in natural language. Goal 3 “Machine perception and image analysis for industrial applications“ will produce technologies and solutions concerning visual gauging, 3D vision for robot localization, object detection and recognition, tactile sensing in robotics, and will spread vision-based systems to untouched areas of traffic monitoring and safety. Goal 4 “Optimization tools for industrial informatics” will deliver a set of tools based on careful modelling of industrial processes and sophisticated algorithms enabling to automate operator decisions. These approaches will be implemented in a form of hi-tech software modules to be embedded in the decision, control and monitoring systems. Examples include production line optimization and RFID expert system.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  IN - Informatika

 • CEP - vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - další vedlejší obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20201 - Electrical and electronic engineering<br>20206 - Computer hardware and architecture

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení projektu přispělo k cíli programu Centra kompetence - bylo dosaženo nových výsledků, byla podpořena spolupráce výzkumných organizací a podniků, došlo k zapojení mladých pracovníků do výzkumu. Všechny výstupy a výsledky byly dosaženy.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  352 061 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  233 982 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  120 867 tis. Kč