Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020218

Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1 k nové Smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Environmental friendly nanotechnologies and biotechnologies in water and soil treatment

 • Anotace anglicky

  The strategic objective of the NANOBIOWAT project is to reassume the success of the previous stage and further develop activities of the Center with the aim of regular transfer of the research and development results into the industrial practice, thus reinforcing the position of the Czech Republic as an European leader in the field of advanced technologies of water and soil treatment which carries an immense potential to be applied at the national and world market. In order to accomplish this strategic objective, new technologies and biotechnologies will be further developed, optimized, patented, verified and implemented at the market. They are focused on the advanced treatment of a wide range of waters including groundwater, industrial and surface water, and for removal of pollutants such as organic and inorganic compounds, heavy metals, endocrine disruptors, pesticides and microbial pollution. The assumption of fulfillment of the strategic objective is specified within the planned project results with defined time schedule of fulfillment. The main goals of the project are realized through seven working packages based on various mechanisms of action (i.e., reduction, oxidation and sorption technologies, biotechnologies, combined technologies, etc.). Three fundamental principles are focused on: i) long-term cooperation of the research and commercial sphere (the five most significant private Czech companies operating in the field of water treatment joined and cooperate within one common project); ii) realization of interdisciplinary research being essential for the development and implementation of the proposed technologies; iii) further education, international cooperation and mobility between the academic and private sector. This objective will be implemented through participation of the project members in international project consortia (e.g., H2020) thanks to the know-how gained by solving the project NANOBIOWAT.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DJ - Znečištění a kontrola vody

 • CEP - vedlejší obor

  DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů

 • CEP - další vedlejší obor

  DD - Geochemie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení tohoto projektu přispělo k cíli programu novými výsledky vhodnými k realizaci. Cíle projektu i výsledky projektu byly dosaženy v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory. O kvalitě výsledků svědčí řada publikací v prestižních časopisech. Realizovaný projekt je vynikajícím příkladem úspěšného aplikovaného výzkumu světové úrovně, založeného na úzké a efektivní spolupráci výzkumné sféry a průmyslové praxe. Podařilo se vybudovat výzkumně-aplikační centrum se silným mezinárodním přesahem a významem. Z výše uvedených důvodů oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl s vynikajícími výsledky.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/08:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  315 609 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  218 507 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  97 196 tis. Kč