Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020229

Centrum digitální optiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  ZP4

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Center of digital optics

 • Anotace anglicky

  The following main results will be achieved by the end of the project: (1) Development of special methods for processing of optical materials (e.g. calcium fluoride) usable in UV radiation and which will find much wider application in various optical system due to their special optical properties. (2) Development and implementation of novel concepts for fusion of signals from different spectral regions. (3) A spectrometer with improved efficiency of collection of scattered light in Raman spectroscopy in VIS and UV spectral regions. (4) New diagnostic methods with increased resolution and new diagnostic capabilities utilizing Shack-Hartmann sensors. (5) Compact devices for imaging and diagnostics based on new technologies and SLM devices with applications in holographic microscopy. (6) Development of motorized positioning devices for complex optomechanics systems.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BH - Optika, masery a lasery

 • CEP - vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - další vedlejší obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)<br>20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatovala, že projekt uspěl s vynikajícími výsledky. Dosažené výsledky jsou srovnatelné v mezinárodním měřítku. Projekt byl řešen komplexně a na vysoké odborné úrovni. Spolupráce při řešení projektu vedla rovněž ke vzniku Českého optického klastru. Řešitelé projektu pokračují v další spolupráci v programu Národní centra kompetence.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/08:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  311 672 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  207 672 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  104 036 tis. Kč