Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020233

Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  3

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced Microscopy and Spectroscopy Platform for Research and Development in Nano and Microtechnologies - AMISPEC

 • Anotace anglicky

  The principal objective is to enforce the ability of the consortium members to become world-wide competitive in advanced microscopic and spectroscopic techniques and their applications for nano and microtechnology. This objective will be met through the proposed general SRA covering the following particular objectives: I. Building relevant instruments/developing technological and diagnostics methods 1. Nanolithography: E-beam lithograph with enhanced throughput at UH resolution for nanoresearch - high energy (? 80 keV) electron column and > 40-MHz high-speed pattern generator 2. Microscopy and nanofabrication under UHV conditions: UHV SEM/SPM modular complex system for in situ fabrication and characterization of nanostructures/surface analysis 3. Semiconductor analysis and diagnostics: application of electron and ion beams, and optical spectroscopy/interferometry to a study of semiconductors II. Application of instruments and techniques Fabrication and characterisation of nanostructures by instruments from Obj. I/1-3, study of functional properties of nanostructures with applications in plasmonics, spintronics, security; diagnostics of semiconductor materials/devices by techniques from Obj. I/3 - acquiring application “know-how”/novel commercial products and providing feedback for improving instruments performance III. Updating and promoting the knowledge and expertise To meet the project objectives and improve the knowledge of team members, workshops and summer schools will be held. IV. Increasing human resources Due to the long-term period of the project and general needs for highly qualified R&D staff, systematic measures increasing the number of researchers working on the project and in related high-tech areas should be taken. V. Emerging applications and technologies, results dissemination The consortium will implement immerging trends as the new project objectives.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BA - Obecná matematika

 • CEP - vedlejší obor

  BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

 • CEP - další vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10101 - Pure mathematics<br>10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)<br>20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  19. 2. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  277 191 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  187 694 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  92 402 tis. Kč