Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020390

Centrum vývoje moderních kovových biomateriálů pro lékařské implantáty

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2012TE01020390

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre of the development of advanced metallic biomaterials for medical implants

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is research, development and application of the new metallic materials, theirs surface treatment focused on production of the modern medical implants with increased longevity, better mechanical properties and improved biocompatility in the comparison with current materials. The main goal will be fulfilled by research and development and application activities in the following areas: 1. Research, development and application of the new corrosion resistant titanium and cobalt alloys with improved mechanical properties ensuring increased service life of implants and better biocompatibility. 2. Research, development and application of a new surface layers for titanium implants ensuring better adhesion and tissue cells colonization and/or antibacterial effects. 3.Research, development and apllication of new biodegradable magnesium-based alloys for temporary implants. 4. Research, development and apllication of new porous materials for orthopaedical implants and osteosynthesis. Activities in all above mentioned areas will teake place during the whole period of the project implementation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JG - Hutnictví, kovové materiály

 • CEP - vedlejší obor

  FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení

 • CEP - další vedlejší obor

  JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20501 - Materials engineering<br>20506 - Coating and films<br>20601 - Medical engineering<br>20602 - Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis; diagnostic technologies) (Biomaterials to be 2.9 [physical characteristics of living material as related to medical implants, devices, sensors])

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že toto centrum kompetence dosáhlo velmi dobrých výsledků, které by měly nalézt uplatnění v praxi v nejbližší době. Management projektu byl na velmi vysoké úrovni. Projekt uspěl podle zadání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-TA0-TE-U/05:1

 • Datum dodání záznamu

  6. 3. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  208 000 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  138 775 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  69 225 tis. Kč