Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020415

Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2016TE01020415

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  V3C - Visual Computing Competence Center

 • Anotace anglicky

  Strategic Research Agenda (SRA) defined in this project will be focused on the goals described in the following text. These goals are mutually interconnected through multidisciplinary research in the field of Visual Computing (VC) and also through further applications of such a research by means of industrial partners. The individual goals respect division of the whole project into two phases – each of them will last for four years. In the first phase each goal will result in pilot version the functionality of which will be tested. The result of the second phase will be the commercial product (in some cases even the second generation of such a product). 1) Application of the results from research institutions , participating in the project, and application of the latest findings of VC in the film production. Development of special MOtion-CAPture and analysis technology. 2) Strengthening the capabilities of the consortium members to use research results on the market. Development of new business strategies for the employment of the results achieved on the market. 3) Innovation in the field of development of mobile and embedded systems that will be used in the field of VC. Development of a specific set of selected applications. 4) Research and development of new algorithms that will recognize people, cars and other objects. They will be designed for embedded and mobile systems. Development of a new detecting system for embedded applications. 5) Investigation of new visualization methods and subsequent development and innovation of applications that will use special imaging techniques (stereoscopy, 3D images, augmented reality, holography, etc.). Development of rendering techniques for mobile devices and embedded systems.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

 • CEP - vedlejší obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • CEP - další vedlejší obor

  IN - Informatika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20204 - Robotics and automatic control<br>20205 - Automation and control systems<br>20206 - Computer hardware and architecture

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl podle zadání. Bylo dosaženo cílů projektu, výsledky byly dosaženy podle Smlouvy o poskytnutí podpory a některé z nich jsou excelentní na světové úrovni. Bylo dosaženo velké množství výsledků nad rámec schváleného návrhu projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/05:1

 • Datum dodání záznamu

  7. 9. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  267 049 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  186 591 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  80 458 tis. Kč