Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020445

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  NUVIA a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  6

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

 • Anotace anglicky

  The primary purpose of the project is to increase efficiency, competitiveness and export of Czech industry in the area of production of radiation and nuclear detection technologies and intelligent evaluation systems being used both in area of nuclear fuel cycle and in other industrial application and applied research. Further in area of medicine, supervisory activities, application in geology and in space research, it is expected also significant utilization in the fundamental research. The secondary goal and consequence of Centre activities will be (after expected application of new technologies in nuclear power) an increase of the safety of nuclear facilities and effective waste management, more sophisticated process of the future decommissioning of older nuclear power plants in the EU, as foreseen within the next decade. This process will be surely internationally carefully monitored for the environmental impacts. We expect that the results of the project will be used by the partners of the Czech Republic in Europe and in the world to improve the general security of new, operating and decommissioned nuclear plants in the EU. The main project goal are: a) Development of new detection technologies, particularly for the operation of large nuclear power plants (NPP) and also for its safe decommissioning after termination of their operation; b) Development of new detection technologies for rapid management of the impact of major nuclear accidents and local radiation incidents on environment (with the overlap into other applications in industry and security). c) New detection materials and components applicable for both the goals (a), (b) and covering other disciplines (medicine, geology, space research, detectors for basic research).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JF - Jaderná energetika

 • CEP - vedlejší obor

  DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola

 • CEP - další vedlejší obor

  BG - Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10304 - Nuclear physics<br>10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>20305 - Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  19. 2. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  341 976 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  238 672 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  103 450 tis. Kč