Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020455

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta elektrotechnická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TE01020455 - Dodatek 10 ke smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre for Advanced Nuclear Technologies (CANUT)

 • Anotace anglicky

  Objectives and benefits: 1) Raising competitiveness of CR in operation of existing nuclear technologies (shorter downtime of existing reactors; lowering production and operating costs; nuclear reactors (NR) operations automation; using modern fuel types; higher efficiency of nuclear power plants (NPP); long-term operation of nuclear power plants (LTO)). 2) Effective involvement of CR in development of new NR and technologies (new NR development; use of new technologies in the entire fuel cycle; development of new forms of fuel; new methods for increasing NPP efficiency). 3) Increasing nuclear and radiation safety in Czech nuclear energy field (use of modern safety technologies and procedures in NPP operations; lowering radiation burden on personnel during NR operations and down time; lowering radiation doses on personnel and population in the back part of fuel cycle). CANUT solves the following needs of CR: 1) Increasing knowledge in all areas of nuclear energy and nuclear safety for the needs of state supervision, as well as operators and suppliers of nuclear technologies. 2) Increasing competitiveness of CR in the strategy area of energy self sufficiency and safety. 3) Leading role of CR in R&D of new carbon free technologies. 4) Improvement of CR nuclear energy in parameters (supply safety; competitiveness price wise affordable for industry and the population; competitiveness in export; sustainability of supply in a long term horizon and environmental consideration).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JF - Jaderná energetika

 • CEP - vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - další vedlejší obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering<br>20305 - Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  19. 2. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  333 404 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  233 290 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  104 694 tis. Kč