Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE02000006

Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 2 (STA02014CK)

 • Hlavní účastníci

  SYNPO, akciová společnost

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  ZP2

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre for alternative environment friendly high effective polymer antimicrobial agents for industrial applications

 • Anotace anglicky

  The strategic OBJECTIVE of the project is to create a Centre realizing the regular transfer of the R&D results in the industrial practice, thus enabling THE CZECH REPUBLIC TO BECOME A EUROPEAN LEADER IN ANTIMICROBIAL SOLUTION. The Centre has ambitions to develop technologies applicable for wide spectrum markets. Three component objectives (see SRA) include: long-term collaboration; realization of interdisciplinary and complementary R&D; education, international collaboration and horizontal mobility of researchers. Objectives can be further specified by the aim of the project which is in a laboratory and a quarter operating scale industrial research and development procedures to prepare: i) Antimicrobial paint coatings including hygienic coatings and Antimicrobial food foil. ii)Polymer based antimicrobial agents for cosmetics, Silver based antimicrobial agent for cosmetics iii) Antimicrobial functional systems synthesized into the functional finishing of textiles. All objectives will be reached by the end the project.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

 • CEP - vedlejší obor

  CC - Organická chemie

 • CEP - další vedlejší obor

  EI - Biotechnologie a bionika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10401 - Organic chemistry<br>20401 - Chemical engineering (plants, products)<br>20402 - Chemical process engineering<br>20801 - Environmental biotechnology<br>20802 - Bioremediation, diagnostic biotechnologies (DNA chips and biosensing devices) in environmental management<br>20803 - Environmental biotechnology related ethics<br>20901 - Industrial biotechnology<br>20902 - Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation<br>20903 - Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials<br>30401 - Health-related biotechnology<br>30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)<br>30403 - Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions [pharmacogenomics, gene-based therapeutics])<br>30404 - Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)<br>30405 - Medical biotechnology related ethics<br>40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology<br>40402 - GM technology (crops and livestock), livestock cloning, marker assisted selection, diagnostics (DNA chips and biosensing devices for the early/accurate detection of diseases) biomass feedstock production technologies, biopharming<br>40403 - Agricultural biotechnology related ethics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení tohoto projektu přispělo k cíli programu novými a originálními výsledky vhodnými k okamžité komercionalizaci v oblasti nátěrových ochranných povrchů, plastů, funkčních textilních materiálů a kosmetiky.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/08:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  126 337 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  87 918 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  38 434 tis. Kč