Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE02000011

Centrum výzkumu povrchových úprav

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 2 (STA02014CK)

 • Hlavní účastníci

  SYNPO, akciová společnost

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research center of surface treatment

 • Anotace anglicky

  The main goal of planned center is focused on the application of new or modified polymers and suitable organic or inorganic compounds to the protection and modifications of various types of surfaces, which will bring new properties and opportunities for their practical utilization: 1) Development of coatings with extended corrosion resistance, low VOC with customs tailored functionality (for machinery, aircraft industry, civil engineering and power engineering), both water and solvent borne. As an example can serve new coating system with special functionalities optimized for Middle Europe climatic conditions. This point will solve both stable and temporary corrosion protection. 2) Development of industrial quick drying paint with improved weatherability. 3) Coatings for fuel integral tanks for aircrafts. 4) Fireproof coatings for aircraft interiors. 5) Coating with improved biofouling properties (built-in biocides, plasma treatment), especially for power and civil engineering (e.g. cooling towers protection). 6) Improved coatings containing polymer binders with structured polymers, microgels or nanoparticles. 7) Coatings responding to environment changes. 8) Electrically conductive coatings. 9) Coating with low surface energy or modified surface with low surface tension. 10) Surface modifications by e.g. plasma treatment to reach the optimum coating properties. Hydrophilization or hydrophobization of coating or substrate surfaces, improvement of coating adhesion between individual layers, plasma assisted curing, surface passivation. 11) Harmonization of newly developed coatings and their disposals with all existing or intended environmental requirements. Optimization of production process and application by ensuring environmental friendliness and safety.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu

 • CEP - vedlejší obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • CEP - další vedlejší obor

  JJ - Ostatní materiály

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10404 - Polymer science<br>20502 - Paper and wood<br>20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)<br>20506 - Coating and films<br>21001 - Nano-materials (production and properties)<br>21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt uspěl dle zadání. Byly splněny všechny naplánované aktivity a úkoly. Úspěšnost řešení je deklarována dosaženými výsledky i výstupy, s vysokým potenciálem na využití v praxi. Aplikovatelnost je doložena patřičnými zkouškami a zájmem třetích subjektů o jejich odzkoušení. Výsledky ukazují i na významný technologický pokrok a s tím spojené benefity a to zejména u členů konsorcia, kteří jsou koncovými aplikátory výsledků projektu, nebo obchodními realizátory nově vyvinutých produktů na trhu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  261 297 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  180 312 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  82 228 tis. Kč