Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE02000029

Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 2 (STA02014CK)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  ZP4

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Competence Centre for Effective and Ecological Mining of Mineral Resources

 • Anotace anglicky

  The main objective is a review of reserves of selected non-energy minerals belonging to EU critical commodities, including selection of suitable mineral resources and proposal for effective and environment-friendly mining and processing. From this, WP sub-objectives follow: WP2 Potential resources in ČR To create data sheets for perspective localities in terms of contents of critical raw materials. To propose next course of action in applied research in a case of selected localities. To make special maps of raw materials. WP3 Mineralogical and geochemical characteristics of perspective resources Determination of useful components, their mineralogical and physical parameters and harmful substances for extraction in deposit objects. Proposal for principles of geochemical and mineralogical monitoring in mining-affected areas. More precise metallo/minerogenetic maps as GIS outputs. WP4 Spatial modelling of mineral deposits Conversion of selected deposits to digital models by suitable mathematical procedures based on study and revaluation of data from archive materials. WP5 Legislative and environmental determination of mineral availability Analysis of valid legal standards related to mineral mining and processing. Assessment of localities of selected mineral deposits with regard to the environment. Assessment of environmental impact of mineral mining and processing. WP6 Analysis of mining and technical conditions of selected mineral deposit availability Proposal for a suitable mining method for underground/surface mining of selected deposits. Proposal for re-mining and use of existing suitable mining waste dumps and ponds. WP7 Mineral and waste processing technologies Proposal for an optimal technology for processing and obtaining useful components. Project for an optimized technological line. WP8 Economics of mineral deposits Economic justification of importance of deposits of specific minerals to ČR.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí

 • CEP - vedlejší obor

  DB - Geologie a mineralogie

 • CEP - další vedlejší obor

  DD - Geochemie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10504 - Mineralogy<br>10505 - Geology<br>10506 - Paleontology<br>20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics<br>20702 - Petroleum engineering (fuel, oils)<br>20703 - Mining and mineral processing

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl s vynikajícími výsledky, zejména v oblastech řešených v pracovních balíčcích 2, 4 a 7. Řešení projektu zahrnovalo celou škálu různých problematik a postihovalo problematiku výhledu současně potřebných nerostných komodit v ČR i EU. Je zpracován uceleně, zodpovědně a odpovídá současným trendům výzkumu a vývoje v této technické oblasti. Výsledky projektu jsou hodnotné a zajisté budou přínosem pro budoucí rozhodování o využití nerostného potenciálu České republiky.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/05:1

 • Datum dodání záznamu

  7. 9. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  229 024 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  155 750 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  73 275 tis. Kč