Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE02000032

Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 2 (STA02014CK)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  ZP3

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced Aerostructures Research Centre

 • Anotace anglicky

  The main contribution of the Centre is to establish a sustainable development base for own production of aircraft structures. The strategic objectives are: - Develop the environment for mutual education of aviation experts, young researchers and students on the basis of mutual and friendly cooperation, for their mobility and transfer of know-how. - Create new products, from the concept to the functional samples. - Create analytical tools that systematically summarize the achieved level of knowledge and are usable beyond the Centre activity. - Ensure a high level of implementation using development of products in accordance with market research and business strategies of the companies. The partial objectives are: - Develop composite structure as a demonstrator of the primary part of airframe structure. The design will have characteristics of Lightweight bird-strike-resistant and a Smart structure. In the sixth year of the project the product will be brought into a stage of functional sample and implemented into related products, developed by the company. - Develop advanced aircraft wing of Commuter aircraft. The wing will have features of Smart structure. Great attention will be paid to the new effective production with respect to price. - Develop Structural Health Monitoring System for composite structures and improve this system for metal structures. Resolve integration of sensors into the composite and verify algorithms for operational monitoring of structures. The system will be also suitable for non-aviation applications. - Create documents usable for product development in the field of composite and metallic structures. Documents will be brought into the form of Design Guides, Stress Analysis Guide, to be constantly used and improved even after the end of the programme.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JU - Aeronautika, aerodynamika, letadla

 • CEP - vedlejší obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • CEP - další vedlejší obor

  JP - Průmyslové procesy a zpracování

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering<br>20304 - Aerospace engineering<br>20501 - Materials engineering<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise dospěla k závěru, že cíle projektu byly v plné míře splněny a dosažené výsledky odpovídají původnímu plánu. Vynaložené finanční prostředky odpovídají náročnosti řešeného projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/08:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  191 532 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  125 039 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  2 568 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  60 080 tis. Kč