Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE02000077

Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 2 (STA02014CK)

 • Hlavní účastníci

  ENKI, o.p.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2014TE02000077

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Smart Regions - Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development

 • Anotace anglicky

  1. The main objective of the project is to establish and operate a competence centre for the Smart Regions solution, which will be able to effectively create information system for strategic decision-making, define energy potential of the region, develop innovation process in the area of technologies in the region, develop structures and technologies for buildings with almost zero energy consumption, optimise heat and cold distribution in the region, apply the achieved results in practice, and present the results of project solutions. 2. According to SVA, to develop and implement new methodologies for strategic management within the centre; these methodologies should be based on the information model of regions and data libraries, evaluation of energy performance of buildings, evaluation of quality of constructed buildings, and definition of engineering standards in the field. 3. According to SVA, to develop engineering SW tools for innovative utilisation of energy resources including mathematical models, prototypes and pilot equipment for validation and scientific purposes and integrated technologies. 4. By means of effective transfer, to apply the results commercially in the industrial practice with the aim of offering comprehensive technical solutions. Outputs and results will be used for environmental protection, minimisation of power consumption, and utilisation of energy from recoverable resources. 5. To engage students and young scientists in the centre research, thus contributing to improved quality of education and upbringing of young experts with regard to improvement of their practical skills in the areas of innovation, engineering and economy of the field. 6. To contribute to popularisation and development of the field by presentation, education and publication activity aimed at promotion of common projects, outputs and results by means of involvement of the Czech and foreign platforms of the field.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JM - Inženýrské stavitelství

 • CEP - vedlejší obor

  JN - Stavebnictví

 • CEP - další vedlejší obor

  JP - Průmyslové procesy a zpracování

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20101 - Civil engineering<br>20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering<br>20501 - Materials engineering<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise se shodla, že cíle projektu i výsledky projektu byly dosaženy v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, proto lze konstatovat, že projekt uspěl podle zadání. U dosažených výsledků lze očekávat využití v praxi a je potěšující, že řada řešitelských týmů spolupracuje a v budoucnu bude spolupracovat, což bylo účelem programu Centra kompetence.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  259 219 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  175 094 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  78 063 tis. Kč