Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE02000103

Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů (CIDAM)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 2 (STA02014CK)

 • Hlavní účastníci

  Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta elektrotechnická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TE02000103 - Dodatek 8 ke smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Center for Intelligent Drives and Advanced Machine Control (CIDAM)

 • Anotace anglicky

  The project aim is reinforcement of competitiveness and market position of the center participants and as the result also competitiveness increase of the Czech Republic in its traditional industry domains which are targeted in this project. The main project objectives: 1) Creation of an interdisciplinary R&D center concentrating outstanding teams of research institutions and renowned companies in the high innovation and continuously growing market field of mechatronics. 2) Establishment of the system of long-term cooperation of the consortium members in the R&D and innovations, and enhancement of technology and knowledge transfer between research organizations and private sector. 3) Addressing new R&D challenges and related market gaps in power electronics, drives/actuators, machine control and complex mechatronic systems via vertical integration of these fields. This will allow development of industrial products with unique features that are not achievable by integration of conventional commercial products. 4) Creation of new job positions in R&D. Reinforcement and long-term sustainability of outstanding team combining experienced researchers with early-stage researchers and talented students. Science & Technology (S&T) objectives: 1) Design of components of mechatronic systems (ECUs, electric motors, drives/actuators, power converters and special mechatronics devices). 2) Development of algorithms for drive control, machine control and tools for their design, optimization and commissioning in the form of a collection of cooperating SW libraries and tools, forming the CIDAM SW platform. 3) Development of automated testing tools for reliability and safety improvement of mechatronic systems. 4) Demonstration of developed technologies on prototypes and industrial product demonstrators. S&T objectives accomplishment will be confirmed by prototypes and industrial products demonstrators which will be at the end of the project validated and ready for commercialization.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - vedlejší obor

  JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

 • CEP - další vedlejší obor

  BC - Teorie a systémy řízení

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20201 - Electrical and electronic engineering<br>20204 - Robotics and automatic control<br>20205 - Automation and control systems

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  19. 2. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  355 009 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  243 582 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  111 426 tis. Kč