Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE02000162

Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 2 (STA02014CK)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  ZP 3

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre of advanced materials and technologies for protection and safety enhancement

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is to set up consortium, which will be able to in cooperation to deliver world-wide state of art products. These high added value products will significantly increase the competitiveness of each consortium partner and in the end also of Czech Republic. These objectives will be met through setting up and successful solving targets for: I. Development of materials for application in blast and ballistic protection. Hybrid, laminate, shaped, and functional materials will be used as the key element of the protection solution design. II. Development of the novel solutions for security of citizens and critical infrastructure. The main focus of the consortium is on retrofit of buildings, protection of containers, pipelines and personal protection. III. Development of state of art of blast and ballistic protection applicable in defence industry. The main focus of this consortium is placed on personal ballistic protection, ballistic and blast protection of vehicles. IV. Development of testing and simulation methods. New simulations and testing methods developed will be applied on reduction of time period and cost for development of new products. V. Expanding of the knowledge and expertise in defence and security industry. To meet the project objectives and improve the knowledge of team members, workshops and training activities schools will be held. VI. Increasing human resources Due to the long-term period of the project and general needs for highly qualified R&D staff, systematic measures increasing the number of researchers working on the project and in related high-tech areas should be taken.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JI - Kompositní materiály

 • CEP - vedlejší obor

  JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla

 • CEP - další vedlejší obor

  KA - Vojenství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20504 - Ceramics<br>20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)<br>21100 - Other engineering and technologies

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl s vynikajícími výsledky. Projekt byl řešen na vysoké odborné úrovni a s výbornou koordinací mezi zástupci výzkumné sféry a komerčními subjekty. Kvalita dosažených výsledků a jejich vysoký potenciál k využití v praxi poukazuje na velmi efektivní využití prostředků. Významným přínosem je také zapojení mladých výzkumných pracovníků do řešení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/05:1

 • Datum dodání záznamu

  7. 9. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  305 161 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  198 267 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  106 894 tis. Kč