Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE02000202

Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 2 (STA02014CK)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TE02000202 - Dodatek 2 ke smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced sensors and sensor data processing methods

 • Anotace anglicky

  The objectives reflecting the purpose of the center are: to develop a high performance MEMS based gyroscope for aviation, space, defense and personal navigation. The MEMS gyroscope will be based on existing Honeywell IP. The gyroscope will comprise advanced design methods, architectures and calibration methodologies leading to increased performance. to develop complex inertial-based system for railway odometry with guarantied safety through advanced analysis and design of sensing system. This includes evaluation and optimization of failure detection and failure correction subsystems with optimal redundancy or backup capabilities. to develop methods for reliable application and deployment of large arrays of FBG optical sensors for building structural health monitoring, practical evaluation of collected data and means for mass data readout from high number of sensor channels. to develop fiber optic gyroscope sensor within local technology base. to develop new magnetic-based sensors for highly customized applications. These will include use of modern high-sensitivity magnetic sensors for new or modernized design and construction of position sensors and sensor arrays, intermediate-distance vehicle detection road sensors and high speed rotation sensor for turbochargers. to develop qualification, testing and measurement methodology applicable to especially inertial and fiber Bragg grating (FBG) sensors and arrays.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • CEP - vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - další vedlejší obor

  JS - Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering<br>20306 - Audio engineering, reliability analysis

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt splnil zadání a Smlouva byla dodržena. Je však patrné, že jako celek Centrum představovalo spíše soubor jednotlivých projektů, vyšší forma řízení Centra, která by zdůraznila a využila synergie mezi jednotlivými projekty nebyla identifikována, může to být dáno velmi širokým fyzikálním spektrem projektů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/08:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  179 969 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  122 218 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  57 751 tis. Kč