Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE02000232

Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 2 (STA02014CK)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  7

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Special rotary machine engineering centre

 • Anotace anglicky

  The centre is focused on applying the latest knowledge in the field of aerodynamics, hydraulics, mechanics, electromagnetics, electronics and controlling of technical problems in special rotary machine. Such machines are aerodynamic machines, hydraulics machines and electric machines. These machines have some similar parts, for instance bearings. These types of machines also mostly work together: pumps need drives, generators need turbines, etc. The centre consists from four technical work packages and one administrative work package, the project management (WP1). The first technical work package is titled “Aerodynamic Machines” (WP3) (2015-2019). This work package is focused on developing new products in the area of compressors , turbo-compressors and their parts, for instance bearings. The second technical work package is named “Hydraulic Machines” (WP4) (2015-2019). This work package is focused of developing new products in the area of pumps and turbines. The third technical work package is called “Electric machines” (WP5) (2015-2019). This package is focused on developing new types of electric machines and drives: a slip-ring induction motor (2015), a high-speed motor (2017 and 2019) and an electric machine for very low temperatures (2017). The last technical work package is the “Technology and Future Development” (WP2) (2015-2019). This work package is focused on new technology and finding new ways for others work packages. The research team includes design, research and production organizations, which ensures implementation of research results into practical use. This will strengthen the position of the Centre subjects on the market.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JQ - Strojní zařízení a nástroje

 • CEP - vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - další vedlejší obor

  JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering<br>20302 - Applied mechanics<br>20704 - Energy and fuels<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  19. 2. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  258 915 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  165 564 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  564 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  92 788 tis. Kč