Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE02000236

Centrum kompetence pro energetické využití odpadů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 2 (STA02014CK)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TE02000236 - Dodatek 3 ke smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Waste-to-Energy (WtE) Competence Centre

 • Anotace anglicky

  Objective goals: -- Strategic planning of locations of energy sources according to the nature of the respective region or micro-region, types and amounts of wastes, logistics, etc. using own mathematical models. -- Complex solution of advanced technologies for energy recovery from various types of wastes (or alternative fuels and fuel mixes), implementation of own technologies with original elements. -- Optimization of combustion processes via up-to-date monitoring technology and control systems. -- Support for environmental protection based on advanced flue gas cleaning methods. Application of own technologies enabling compliance with emission limits given by ever stricter legislation. -- Implementation of the long- and methodically-developed system for energy conception of various industrial and municipal applications. -- Design of process and energy subsystems and equipment for the above-mentioned technologies in a complex way. Strategic goals: -- Design and development of new world-class technologies using own research and innovative elements. -- Introduction of added-value integrated systems. -- Penetration of domestic and foreign markets (e.g. in some European countries many incineration plants “suffer” from waste deficiency or deficiency of high-calorific-value wastes). -- Leverage the importance of the Competence Centre and, based on quality, eliminate the tendency of many international companies to implement in the Czech Republic often very outdated technologies, which commonly are inferior to the cheaper “Czech technology”. -- Vocalize Consortium’s opinions on the State Energy Conception and legislation related to environmental protection. -- Introduce new elements into education at the respective technical universities. -- Maximize utilization of the interdisciplinary structure of the Consortium. -- Stabilize and develop human resources.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JP - Průmyslové procesy a zpracování

 • CEP - vedlejší obor

  JP - Průmyslové procesy a zpracování

 • CEP - další vedlejší obor

  JR - Ostatní strojírenství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20301 - Mechanical engineering<br>20501 - Materials engineering<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že řešitelé přistoupili k problematice komplexně a projekt byl po odborné stránce řešen na velmi vysoké úrovni. Dosažené výsledky projektu mají vysoký implementační potenciál jak v ČR, tak v zahraničí. Obzvláště oponentní komise hodnotí navrhované řešení znečištění oceánů plasty a mikroplasty a zároveň využití získané energie na další činnosti, např. odsolování mořské vody.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/09:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  196 746 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  137 711 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  59 034 tis. Kč