Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH02020628

Boranové klastry pro nanostrukturovaná rozhraní materiálů v elektronických aplikací

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 2 (STA02017TH02)

 • Hlavní účastníci

  Katchem spol. s r. o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2016TH02020628

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Borane clusters for nanostructured interfaces of materials in electronic applications

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is to develop a new production technology of functional borane and carborane derivatives suitable for the preparation of nanolayers on semiconductive and metalline substrates and their use, in case of Si substrates, for doping. The new materials, utilizing monomolacular layers, will lead to a novel technology of shallow doping characteristic by significantly decreased consumption of the starting borane compounds. The aim of the project will be a semi-plant technology proces for the production of semiconducting substrates based on boron implantation by laser. These materials will be used in fotovoltaics.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  CA - Anorganická chemie

 • CEP - vedlejší obor

  JJ - Ostatní materiály

 • CEP - další vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10402 - Inorganic and nuclear chemistry<br>20201 - Electrical and electronic engineering<br>20502 - Paper and wood<br>20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)<br>21001 - Nano-materials (production and properties)<br>21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Všechny cíle projektu byly naplněny. Průběh řešení svědčí o vysoké erudici a profesionalitě řešitelských pracovišť. Byla vytvořena řada velmi kvalitních výsledků řešení, které odpovídají parametrům zadání a vysoké odborné úrovni řešitelských pracovišť. Výsledkem projektu je ověřená poloprovozní výroba prekurzorů vhodných pro mělké dopování laserem. Výroba vhodných prekurzorů bude do objemu 10 kg vyráběna ve společnosti Katchem. Další požadavky na výrobu a dodání těchto látek budou řešeny prodejem výrobní licence. Vzhledem k nedodání všech dokladů k výsledkům řešení lze projekt hodnotit pouze jako "uspěl podle zadání".

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TH-U/10:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  10 689 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 413 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 277 tis. Kč