Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH03020004

Nové nanostrukturní materiály a metody přípravy elektrod na bázi uhlíku dopovaného borem.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 3 (STA02017TH030)

 • Hlavní účastníci

  Katchem spol. s r. o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TH03020004 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New nanostructured materials and methods for the preparation of boron-doped carbon electrodes.

 • Anotace anglicky

  The project will deal with the development of a new technology for electrode preparation based on nanostructure compounds of carbon and boron by thin layer deposition.The results of the project will have practical outcomes based on new types of boron-doped electrodes. The presence of boron will increase the homogeneity of the carbon target and thus significantly affect the properties of the resulting deposited layer. Better coating technology will reduce friction and increase the life time in of coated products, especially in combustion engines. The project involves collaboration of research organization and two companies, where the results will be directly used in improved PVD coating technology. The end of the project is scheduled by 12/2020.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20301 - Mechanical engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10402 - Inorganic and nuclear chemistry

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BK - Mechanika tekutin<br>BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech<br>CA - Anorganická chemie<br>CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie<br>JR - Ostatní strojírenství<br>JT - Pohon, motory a paliva

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-TA0-TH-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 326 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 632 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 695 tis. Kč