Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH04030102

NEWSAK | Aktivnı́ vsakovacı́ vrstva pro přı́rodě blı́zké hospodařenı́ se srážkovými vodami

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 4 (STA02018TH040)

 • Hlavní účastníci

  TERAMED, s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TH04030102 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  NEWSAK | Active infiltration layer for environmental friendly rainwater management

 • Anotace anglicky

  The submitted project (NEWSAK) provides an advanced solution for the installation of infiltration objects (galleries, boxes, tunnels) in places with less suitable natural intake ratios supplemented by an active cleaning element. The active infiltration layer allows the uptake of rain water to the geologically disadvantaged sites. This will extend the use of this advanced approach to rainwater, which limits the occurrence of floods and, on the other hand, maintains water in the countryside and permanently complements groundwater resources. For this reason an active ingredient is implemented in the pumping layer to prevent the penetration of the pollutants into the groundwater collectors.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10505 - Geology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>DB - Geologie a mineralogie<br>GB - Zemědělské stroje a stavby<br>JM - Inženýrské stavitelství

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TH-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  10 817 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 370 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 260 tis. Kč