Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH04030249

Vývoj dávkovacího ústrojí pro precizní aplikaci melioračních hmot – nástroj k rekultivaci a revitalizaci půd.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 4 (STA02018TH040)

 • Hlavní účastníci

  BEDNAR FMT s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TH04030249 - Dodatek 1 ke smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  A new doser device for the precise application of ameliorative materials development - a tool for reclamation and revitalization of soils.

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is a new doser development of the chisel applicator (Bednar FMT). The innovative system will be able to apply fertilizer / ameliorativ materials (in the micropelets form) to a specific depth of the soil profile (according to crop needs). The aim of the team will be to propose technically feasible and economically feasible agromelioratory measures (AMO) using assisted production of meliorating crops (MP), which will lead to demonstrable revitalization of compacted soil in the Czech Republic. The project focuses primarily on the field of agricultural production (dusty soils of the beet production areas), but the efforts of the research team will apply the proposed procedures in both areas for reclamation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  40104 - Soil science

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DF - Pedologie<br>EI - Biotechnologie a bionika<br>GC - Pěstování rostlin, osevní postupy<br>GE - Šlechtění rostlin<br>GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TH-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 356 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 070 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  6 095 tis. Kč