Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

NaSaPO - Národní sada prostorových objektů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  2019029

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  NaSaPO - National Set of Spatial Objects

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to create a NaSaPO concept that will define basic technical parameters and properties of NaSaPO and further specify the conditions for institutional and organizational provision of NaSaPO as a source of guaranteed data. Within the framework of the concept, prepare the documents for the legislative anchor of NaSaPO. Determining what data will in fact be generated by the NaSaPO content, who will guarantee the data, the terms and conditions of its provision and sharing. It is necessary to determine the costs of acquisition, management and provision / sharing of data and the way of financing by individual guarantors. The need is also to develop the concept of spatial data management and information in public administration information systems,

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10508 - Physical geography

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie<br>IN - Informatika

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Uspěl.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 8. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TI-U

 • Datum dodání záznamu

  13. 7. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  13 999 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 999 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč