Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TJ04000329

Optimalizácia generácie plazmou aktivovaného média s vysokým obsahom ozónu a peroxidu vodíka pri dekontaminácii teplocitlivých materiálov

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

 • Veřejná soutěž

  ZETA 4 (STA02019TJ040)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TJ04000329 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Optimization of plasma activated media generation with a high-ratio of ozone and hydrogen peroxide for decontamination of thermally sensitive materials

 • Anotace anglicky

  The aim of the proposed project is the determination of parameters for efficient decontamination and/or sterilisation of thermally sensitive materials at atmospheric pressure. For this purpose, the surface dielectric barrier discharges will be used for plasma-activation of gaseous media to produce the atmosphere with a high-ratio of ozone and hydrogen peroxide. These active species are generated in the oxygen gas with an admixture of water vapour. The decontamination potential of produced plasma-activated media will be evaluated by microbiological testing. The main results of the project is a prototype of the decontamination device and verified technology for the construction of scalable commercial plasma devices (decontamination chambers) for utilization in medicine and bio-research.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10606 - Microbiology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10610 - Biophysics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BK - Mechanika tekutin<br>BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech<br>BO - Biofyzika<br>EE - Mikrobiologie, virologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2020

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TJ-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 200 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 274 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  786 tis. Kč