Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TK01020169

Next Generation District - Komplexní návrh a řízení lokálních distribučních soustav s využitím pokročilé teorie řízení a numerické optimalizace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

 • Veřejná soutěž

  THETA 1 (STA02018TK010)

 • Hlavní účastníci

  NWT a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TK01020169 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Next Generation District - Complex design and control of local distribution networks using advanced control theory and numerical optimisation methods

 • Anotace anglicky

  The main objective is development and demonstration of semi-island energy system. The solution includes dimensioned energy components, business model supporting the end user engagement in energy consumption, predictive system regulation, connection with dynamic energy pricing and shifting of end users´ energy consumption. The project leads to meaningful use of renewable energy sources in direct connection to the end-user and to the decrease of energy costs for future users/owners of buildings in the system, hence to lowering the impact on the environment. The main objectives are to be achieved within 3 year since the beginning of the project.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20206 - Computer hardware and architecture

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace<br>JC - Počítačový hardware a software<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JT - Pohon, motory a paliva

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise se shodla, že závazné parametry řešení projektu byly dodrženy, ale některé smluvní povinnosti splněny nebyly (uzavření Smlouvy o využití výsledků, rozeslání podpory účastníkům). Výsledky byly dosaženy částečně. Doložení dosažení výsledků nedosahuje potřebných kvalit pro jejich jednoznačné uznání. Činnosti nevedly k úplnému splnění stanovených cílů projektu. V projektu nebylo dosaženo pilotní nasazení inovativních řešení poloostrovního energetického systému.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 9. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 8. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TK-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  18 130 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  10 925 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  7 370 tis. Kč