Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TK03030121

Koncepční Návrh Bezpečnostního Systému pro Plynem Chlazené Jaderné Reaktory

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

 • Veřejná soutěž

  THÉTA 3 (STA02019TK030)

 • Hlavní účastníci

  ÚJV Řež, a. s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TK03030121 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Conceptual Design of an Innovative Safety System for Gas-cooled Nuclear Reactors

 • Anotace anglicky

  The project is aimed at development of a new safety system for gas-cooled nuclear reactors. Advanced modeling techniques will be used (CFD and FEM analyses of design and non-design states of rotating machines, integral analyses of thermal cycles), as well as unique experiments focused on determination of key parameters of gas turbines and compressors, using an supersonic aerodynamic tunnel. It will be followed by design of a scheme of electrical wiring diagram between the turbine and the primary compressor. The goal is to develop a complex safety-related system that will prolongate the rundown period of the whole turbomachinery in SBO accidents, that will improve the cooling of the reactor core, and, therefore, prevents the development of a severe accident in gas-cooled nuclear reactors.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20305 - Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20301 - Mechanical engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10102 - Applied mathematics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BD - Teorie informace<br>JF - Jaderná energetika<br>JR - Ostatní strojírenství<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 9. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TK-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  39 797 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  35 092 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 639 tis. Kč