Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TK05020019

Vývoj LiFePO4 dobíjecích baterií pro stacionární aplikace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

 • Veřejná soutěž

  STA02023TK050

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TK05020019 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of LiFePO4 rechargeable batteries for stationary applications

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is the qualitative upgrade of LiFePO4 (LFP) rechargeable batteries by improving the parameters of the developed prismatic and pouch batteries compared to conventional solutions. Prismatic batteries, as the main type of equipment in stationary applications, reach discharge and charge currents up to 2C, their charging temperature range extends from -5°C to 50°C, the discharge temperature range extends from -10°C to 60° C and the expected number of charging cycles will rise to 4000. The project's goals therefore include the development of an improved pouch battery as an intermediate step with prismatic batteries, as well as improved production of LFP pouch batteries and a proven technology for production of prismatic cells, including the construction of a supply chain

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10405 - Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CG - Elektrochemie<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JI - Kompositní materiály<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TK-R

 • Datum dodání záznamu

  13. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  21 867 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  12 021 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  9 846 tis. Kč