Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL01000309

Virtuální město - baterie her pro kognitivní trénink a nácvik každodenních činností v ekologicky validním virtuálním prostředí

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 1 (STA02018TL010)

 • Hlavní účastníci

  Národní ústav duševního zdraví

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL01000309 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Virtual city - serious game battery for cognitive training and daily activities practice in ecologically valid virtual environement

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to create a complex SW training in VR city environment with high ecological validity that will enable a comprehensive exercise of cognitive abilities (working memory, declarative memory, attention and executive functions such as decision making, planning, mental flexibility, etc.). The program resulting from the successful project can be later applied in the prevention of the development of cognitive deficits in healthy aging individuals. The designed SW could be thus implemented not only in clinical and day-care programs organized in NUDZ clinical facility, but also in collaborative workplaces (Center MEMORY Bratislava, CDZ Karviná, see Letters of intent) and other centers aimed at daily programs for healthy aging and mental health prevention in general.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30215 - Psychiatry

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  30103 - Neurosciences (including psychophysiology)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AN - Psychologie<br>FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy<br>FL - Psychiatrie, sexuologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 705 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 466 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 239 tis. Kč