Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL03000007

Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 3 (STA02019TL030)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta logistiky a krizového řízení

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL03000007 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Strenghtening rural resilience via empowerement of local stakeholders and land owners

 • Anotace anglicky

  The aim of the proposed project is land owners (including municipalities) energising; and rising their responsibility for land management in order to enhance landscape resilience in the context of climate change. The project: - Sumarises the soil state of the art - Identifies the key motivations of land owners (incl. municipalities) to responsible ownership of land. - Finds the solutions for the presumed and real obstacles for more responsible land management conversion - Clusters the land owners, communicates with them in order to support their position in the tenure agreement negotiation process with the farmers - Develops the informational web portal with the citizen science involvement and efortless plof of land and crop tracing

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50701 - Cultural and economic geography

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AO - Sociologie, demografie<br>DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 065 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 082 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 848 tis. Kč