Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL03000626

Evaluace úspěšnosti procesu integrace cizinců v dlouhodobém horizontu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 3 (STA02019TL030)

 • Hlavní účastníci

  Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta filozofická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL03000626 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Evaluation of the progress of the process of integration of foreigners in the long term perspective

 • Anotace anglicky

  The main aim of the proposed project is to create tools for evaluating the integration process of foreigners and subsequently increase the effectiveness of integration work. We will research the State Integration Program (SIP), implemented by the Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior ( RFA MOI). We will map and define indicators that are key to the success of the integration process and the methodologies developed will provide instructions on how to meet these indicators to be more effective in integration work. Integration workers of the RFA MOI will be adequately trained in the use of new methodologies and will be acquainted with other aspects of integration work. Employees of other cooperating organisation will also be acquainted with the project outputs.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50404 - Anthropology, ethnology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie<br>AO - Sociologie, demografie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 8. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 205 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 686 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 445 tis. Kč