Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL04000197

Na samotu nejsi sama: software ke snižování psychosociálního stresu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 4 (STA02020TL040)

 • Hlavní účastníci

  Národní ústav duševního zdraví

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL04000197 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  You are not alone in solitude: ​​software to reduce psychosocial stress

 • Anotace anglicky

  Create evaluated remote solution for psychosocial stress in pregnant women and postpartum women (hereinafter referred to as the "target group") stemming from social isolation. Based on the connection of know-how in the field of social sciences and humanities (psychology, volunteer community and peer work with target group) and technological know-how (software design and development), we will develop an interactive intervention software to reduce psychosocial stress in the target group. The developed software will be tested by the target group, and its efectivness will be measured by psychometric methods. We then incorporate the conclusions of psychometric measurements into the technological solution of the software. The software will be available as web and mobile application.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  30215 - Psychiatry

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AN - Psychologie<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>FL - Psychiatrie, sexuologie<br>IN - Informatika

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle a výsledku projektu byly splněny v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, proto lze konstatovat, že projekt uspěl podle zadání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 10. 2020

 • Ukončení řešení

  30. 9. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 568 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 946 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  514 tis. Kč