Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000057

Signál a šum v éře Žurnalistiky 5.0 - komparativní perspektiva novinářských žánrů automatizovaných obsahů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000057 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Signal and the Noise in the Era of Journalism 5.0 - A Comparative Perspective of Journalistic Genres of Automated Content

 • Anotace anglicky

  The aim of the project, which connects journalism and computer science, is a comparative perspective and reflection on journalistic genres after the advent of automated journalism and artificial intelligence journalism. There are fundamental changes in the field of news gathering (e.g. the issue of automation of journalistic sources to the factuality and accuracy of the information, suppression of imbalances in individual types of sources – dominance of male sources, etc.) and news production (e.g. automated creation of audiovisual content, including robotic announcer). Both entities in the field of journalism are viewed through the perspective of content recipients. The outputs of the project should then contribute to minimizing the adverse effects of technology on humans.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50801 - Journalism

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50802 - Media and socio-cultural communication

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 065 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 277 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 796 tis. Kč